Team Særnmo jobber aktivt med ungdoms- og rusforebyggende arbeid. Som sponsor blir du med på å gi ungdommer et trygt og rusfritt miljø. Vi jobber for et godt samhold, og mye mestringsfølelse. Ved å arrangere skrukvelder, filmkvelder og andre sammenkomster, bidrar vi til en sunn fritid for ungdommer.

Team Særnmo er et motorsport team som ble startet opp i 2006.
Da vi startet opp teamet, var det førere fra mange forskjellig klubber. Vi har nå samlet de fleste under NAF Sør-Østerdal, som er den lokale NAF avdelinga.

Vi er 30 førere, pluss en hel del støttemedlemmer. De fleste av oss kommer fra Trysil, men vi har også medlemmer fra Elverum, Hamar, Engerdal, Solør og Gardermoen m.fl.

Teamet driver i hovedsak med bilcross, men noen driver også med andre motorsportgrener.I Ljørdalen, hos teamleder Arne Særnmo, har vi et stort verksted som står til disposisjon for medlemmene. Her finnes nødvendig verktøy og kompetanse. Vi hjelper hverandre, slik at alle skal få kjøre.

I tillegg til motorsporten har vi jobbet aktivt med ungdoms- og rusforebyggende arbeid, og vi har erfart at det er mange ungdommer som trenger et trygt og godt miljø å være i.

Her er alle bilinterreserte velkomne, og  vi tilbyr de som ønsker det, en flott gjeng å komme inn i.
Vi arrangerer bl.a. skru/mekkekvelder, juniorkurs (teori og kjøring), en årlig teamfest med live-musikk pluss sosiale kvelder med pizza og film.

Ønsker du å nå bil- og motorsportsinteresserte med din markedsføring?
Nettstedet teamsernmo.net blir mer kjent og besøkes av stadig flere.
Teamet håper at annonsering og sponsing på våre sider kan være en interessant markedsføring for din organisasjon eller bedrift.

Dersom du ikke allerede benytter et reklamebyrå så kan vi bistå med digital materiellproduksjon.

Hvis du kun ønsker å markedsføre deg via nettsiden vår, har vi noen forskjellige webløsninger med annonser og inforsider med link til egen hjemmeside.

Ta kontakt for mer informasjon.